Em update cả nhà xem và ủng hộ em nhé.

STT TÊN SẢN PHẨM( PRODUCT DESCRIPTION Đóng gói ĐVT Đơn giá (VNĐ

No Tiếng Việt Tiếng Anh ( packing) ( Unit) price

I. CÁ HỒI NHẬP KHẨU TỪ NAUY (NORWAY SALMON FISH)

1 Cá hồi tươi nguyên con Fresh whole salmon 5,0-8,0kg/pc kg 300,000
2 Cá hồi tươi fillet Fresh fillet salmon 1,7-2,5kg/pc kg 450,000
3 Cá hồi xông khói loại 1kg Smoked salmon sliced 0.8-1,2kg/pc kg 750,000

II. THỊT BỒ NHẬP KHẨU TỪ ÚC( AUSTRALIA CHILLED BEEF)

A. BÒ ĂN NGŨ CỐC "YGE"

4 Nạc lưng bò Chilled beef Rib eye 2,2-4,0kg/pc kg 500,000
5 Thăn ngoại bò Chilled beef striploin 3,0-4,5kg/pc kg 480,000
6 Mông bò Chilled beef Topside 5,0-7,0kg/pc kg 270,000

B. BÒ ĂN CỎ HÀNG ĐÔNG LẠNH

7 Nạc lưng bò Beef Rib eye 2,2-3,0kg/pc kg 290,000
8 Thăn nội bò( loại to) Beef Tenderloin 1,8-2,2kg/pc kg 520,000
9 Mông bò Beef Topside 5,0-7,0kg/pc kg 260,000

C. BÒ ĂN CỎ LOẠI "S" HÀNG TƯƠI

10 Nạc lưng bò Chilled beef Rib eye 2,2-3,0kg/pc kg 350,000
11 Thăn nội bò( loại to) Chilled Beef Tenderloin 1,8-2,2kg/pc kg 560,000
12 Thăn ngoại bò Chilled beef striploin 3,5-4,5kg/pc kg 340,000
13 Thân Bê Veal Tenderloin 0,9- 1,2kg/pc kg 790,000

D.THỊT BÒ ÚC GIỐNG NHẬT" BEEF WAGYU

14 Thăn ngoại bò Beef Triploin Wagyu 2,5kg/pc kg 2,255,000
15 Nạc lưng bò Beef repeya Wagyu 2,5kg/pc kg 2,145,000

III. THỊT CỪU NHẬP KHẨU TỪ ÚC( AUSTRALIA LAMB)

16 Đùi cừu có xương cắt cộc Lamb leg bone in chump off 2,7-3,2kg/pc kg 375,000
17 Đùi cừu không xương đông Lamb leg boneless 1,8-2,5kg/pc kg 395,000
18 Sườn cừu có xương ống Lamb Rack-sque cut 1,0-1,5kg/pc kg 395,000
19 Sườn cừu cắt kiểu Pháp Lamb rack cap on 0,6-0,8kg/pc kg 630,000
20 Sườn cừu lọc sạch Lamb rack cap off 0,8-1,2kg/pc kg 770,000
21 Thăn cừu loại 1kg Lamb tenderloin 1,0 kg/pc kg 580,000
22 Chân cừu trước Lamb fore shank 1,8-2,5kg/pc kg 260,000
23 Chân cừu sau Lamb hind shank 1,0-1,2kg/pc kg 280,000

IV. THỊT BÒ NHẬP KHẨU TỪ MỸ( USA FROZEN BEEF)

24 Sườn bò Mỹ không xương Boneless beef short ribs 2,0-2,5kg/pc kg 570,000
25 Sườn bò Mỹ có xương Bone in beef short ribs 5,0-10kg/pc kg 380,000
26 Thân ngoại bò Mỹ US Beef Stripsloin 4,0-6,0kg/pc kg 490,000
27 Thân nội bò Mỹ US Beef Tenderloin 2,5-3,5kg/pc kg 700,000
28 Gáy bò Mỹ Chuck eye roll 4,0-6,0kg/pc kg 340,000
29 Ba chỉ bò Mỹ US Beef Short Plate 5,0-6,0kg/pc kg 260,000
30 Nạc lưng bò Mỹ US Beef Rip eye 5,0-7,0kg/pc kg 540,000
V. CÁC LOẠI CÁ KHÁC
31 Cá ngừ tươi fillet Fresh fillet tuna 5,0-15,0kg/pc kg 250,000
32 Cá Saba Nhật đông lạnh Japan frozen saba 0,6-0,8kg/pc kg 150,000
33 Cá tuyết Nhật Codfish 2,0-2,5kg/pc kg 790,000
34 Cá tuyết luộc fillet đã lọc da Codfish fillet 0,2-0,45kg/pc kg 320,000
35 Bạch tuộc luộc 2,0-3,0kg/pc kg 290,000
................................
RẤT NHIỀU MẶT HÀNG THỰC PHẨM KHÁC PHỤC VỤ CÁC MẸ VÀ TRONG MỌI BỮA ĂN VÀ TRONG DỊP TẾT SẮP ĐẾN .
CÁC MẸ CỨ ORDER CHO EM SẼ VẬN CHUYỂN LUÔN CHO CÁC MẸ.
RẤT MONG CÁC MẸ ỦNG HỘ EM 

CÁC MẸ LIÊN HỆ VỚI EM SỐ ĐIỆN THOẠI 0904.387.546 
YH : [email]nguyenthuy_1086@yahoo.com.vn hay nguyenthuy1086@gmail.com