Bếp Gia Đình

Bí quyết muối cà pháo ngon

Cà pháo muối

Công thức pha nước muối cà như sau:  

Cách 1: Lấy  1 lít nước đun sôi để nguôi hòa 50g muối.

Cách 2: Lấy lít nước và 30g muối.

Cách 3: 1 lít nước và 70g muối.

Đây là ba công thức pha nước muối cà và khi muối sẽ cho ra 3 kết quả khác nhau. Ở đó, cách 1 cho ra vại (hũ) cà vừa hơn. Cách 2 cho ra cà chua nhanh hơn, còn cách 3 sẽ mất nhiều thời gian để cà chua được.

Nên lưu ý thêm, khi pha nước để muối cà, nên pha thừa ra để sau đó còn bổ sung vào hũ để đảm bảo nước phải đủ để ngập cà.