Bếp Gia Đình

Bò bía mặn

Bò bía mặn

Lúc ăn chỉ cần chấm với nước chấm và thưởng thức bò bía mặn.