Tự làm chè khúc bạch ngon như ngoài hàng

Tham khảo chi tiết bước thực hiện tại đây:

Nguyên liệu:

Cách làm:

(Clip và công thức: Hương Chóe)