Bếp Gia Đình

Ba ba om chuối đậu

Ba ba om chuối đậu

Chế biến ba ba

Ướp giá vị 

Bây giờ mời cả nhà thưởng thức món ba ba om huối đậu.