Hướng dẫn bạn tự tay tạo nên những vật dụng trong gia đình, đồ trang trí, quà tặng... thiết thực, xinh xắn từ những vật liệu đơn giản, bỏ đi.