Giúp bạn có thêm kiến thức dinh dưỡng của các loại thực phẩm thông qua những trải nghiệm thực tếvà những chia sẻ kinh nghiệm các loại thực phẩm tươi sống hay thực phẩm được đóng gói sẵn..,

Bạn biết những thiết bị, thực phẩm, địa điểm thú vị?

Chia sẻ cảm nhận của bạn