Bữa cơn ngày bão

 
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để lưu vào danh mục yêu thích.
   

With the cold weather the storm due to the number 3, I was preparing food for the family is very simple but very suitable for hot rice stormy day. Fragrant meat stock ships with improved cooking…

With the cold weather the storm due to the number 3, I was preparing food for the family is very simple but very suitable for hot rice stormy day. Fragrant meat stock ships with improved cooking soup hot tilapia did almost soa son mother cooked rice complimented the world :))

Bạn đang xem bài dự thi từ Cuộc thi chia sẻ ảnh Bếp Đoàn Viên. Và để chủ nhân bài dự thi có cơ hội đoạt giải, bạn có thể để lại bình luận hoặc nhận nút Love bên dưới bài thi. Xem thêm thông tin tham dự

Đăng lúc:
0 món ăn Điểm tích lũy: 10
   
Love 0